วันที่มีผล: 15 พฤศจิกายน 2561

เงื่อนไขและข้อตกลง

กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ ทั้งการเยี่ยมชมหรือการใช้เว็บไซต์ หรือการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ คุณยืนยันในการยอมรับของคุณต่อเงื่อนไขของเว็บไซต์แห่งนี้

โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการเรียกดูเนื้อหาบนเว็บไซต์ และ/หรือการสร้างคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้ คุณยืนยันและรับรองว่าได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับในข้อกฎหมายที่เกิดจากการยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขเหล่านี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายโดย isoftroom ผ่านทางเว็บไซต์นี้ isoftroom.com การเปลี่ยนแปลงใดไปจากเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการยืนยันโดย isoftroom เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นไม่รวมถึง ผู้ใช้งานที่เข้ามาและใช้บริการของ ร้านค้ายินยอมและเห็นชอบด้วยที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้น โดยไม่มีข้อยกเว้น หากผู้ใดที่ไม่เห็นชอบด้วยกับเงื่อนไขนี้ต้องระงับการใช้บริการของทางร้านและจากการทำธุรกรรมใด ๆ การส่งคำสั่งของคุณหมายถึงการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

І. การสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อจะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยรายละเอียดการสั่งซื้อให้สมบูรณ์ ซึ่งสามารถกรอกรายละเอียดได้ทางไลน์ไอดี @isoftroom หรือข้อความสนทนาทาง facebook หรือสามารถสั่งทางโทรศัพท์ ที่สามารถหาได้ที่หน้าร้าน คำสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งมายังเรา และคุณจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการสั่งซื้อของคุณรายละเอียดการสั่งซื้อจะปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่นสนทนาของผู้สั่งซื้อหลังการที่ได้ทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

ІІ. ราคา

ราคาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่นสนทนาเป็นราคารวมทั้งสิ้นแล้ว ราคาของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อ ณ เวลานั้น

ІІІ. เงื่อนไขการจัดส่งและการชำระเงิน

ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งทั่วทุกพื้นที่ภายในประเทศไทยภายในระยะเวลา 1-4 วันทำการ จัดส่งโดยตัวแทนจะทำหน้าที่จัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่คุณได้แจ้งไว้

วิธีการชำระเงินจะเป็นแบบชำระเงินก่อนส่งสินค้า โดยการจัดส่งสินค้าจะดำเนินการทุกวันยกเว้นวันหยุดของตัวแทนที่ทำหน้าจัดส่งนั้น ๆ  หรือตามวันหยุดที่ร้านค้าได้แจ้งไว้

ІV. การคืนเงิน

การขอคืนเงินหรือการยกเลิกสามารถแจ้งได้ที่แอพพลิเคชั่นสนทนาของทาง isoftroom ในการขอคืนเงินลูกค้าต้องแจ้งเหตุผลในการขอคืนเงิน เรามีสิทธิที่จะไม่ยอมรับการขอเงินคืนจากผู้ซื้อ หากเหตุผลในการขอคืนเงินนั้นไม่สมเหตุสมผล สำหรับผ้าขนหนูที่คืนมานั้น จะต้องเป็นผ้าขนหนูที่ไม่ผ่านการซักหรือทำความสะอาดด้วยวิธีใด ๆ มาก่อน ทาง isoftroom ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หากผ้าขนหนูนั้น ได้มีการซักมาแล้ว หรือมีการทำความสะอาดมาก่อน ทุกกรณี

การคืนผลิตภัณฑ์นั้น ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่คุณได้รับไป โดยต้องไม่มีการฉีกขาด ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับก่อนที่จะขาย

ในการคืนผลิตภัณฑ์ คุณต้องแจ้งวันและเวลาของผู้ที่ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และรายละเอียดจะต้องถูกแสดงไว้ในแอพพลิเคชันการสนทนาการสั่งซื้อ

ลูกค้ามีสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อไปและร้องขอที่จะทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์อื่นหรือขอเงินคืน ได้ 2 กรณี:

1. หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากเรา (ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง) ลูกค้าควรจะคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน

2. หากเป็นการตัดสินใจของลูกค้าที่ต้องการจะคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นผลมาจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทาง isoftroom ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับในการขอคืนเงิน หากการขอคืนนั้นได้รับการยอมรับ ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้

ในทุกกรณี ผลิตภัณฑ์ควรจะอยู่ในสภาพเดียวกันกับตอนที่ได้รับผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ โดยไม่มีความเสียหายและอยู่ในแพ็กเกจดังเดิม หากไม่คืนผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วัน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการขอคืนเงิน

ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อตกลง การยินยอมที่จะคืนผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับเป็นผลิตภัณฑ์อื่นหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เดิมหรือรับเป็นเงินคืน การคืนเงินให้กับลูกค้าจะกระทำภายใน 30 วัน นับจากวันที่เราได้รับผลิตภัณฑ์คืน และได้ตรวจสินค้าเรียบร้อยแล้ว

หากเป็นกรณีที่ขอคืนเงินซ้ำหรือขอคืนเงินในกรณีที่บริษัทของเราได้พิจารณาแล้วเข้าใจได้ว่าลูกค้ากำลังกระทำผิดแห่งสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ์หรือปฏิบัติด้วยความไม่ซื่อสัตย์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขการคืนนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดก็ตาม

เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

V. ภาระหน้าที่ในฐานะลูกค้า

● คุณมีหน้าที่ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ

● แจ้งชื่อจริง และนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล

● คุณเป็นผู้ชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อไว้

● พร้อมรับสินค้า หรือมีตัวแทนในการรับผลิตภัณฑ์เมื่อมีการนำส่ง

● ห้ามมิให้ให้ข้อมูลความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์หรือให้ข้อมูลอื่นใดที่เป็นเท็จ

VI. เงื่อนไขและข้อตกลง

บริษัทมีสิทธ์ที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลง, แต่สิทธิ์นี้จะไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขและข้อตกลงเดิมที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าหลังจากที่ได้สั่งซื้อไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว การแก้ไขหรือการขยายเงื่อนไขและข้อตกลงจะมีผลต่อเมื่อมีการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวอักษ กรุณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงได้ในเว็บไซต์นี้ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ

VІІ. การบังคับใช้กฎหมาย – อำนาจรัฐ

ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายไทยและกฎหมายนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฏหมายที่ใช้ดูแลจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การขายของทางไกลและการคุ้มครองผู้บริโภค และอาจมีการผูกขาดอำนาจของศาลต่อสถานที่ประกอบการของบริษัท ของเรา

VІІІ. ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ได้รับการเก็บรักษาไว้ด้วยคุณภาพที่ดีและตรงตามข้อกำหนด  สำหรับการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้จากร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้และการประยุกต์ใช้นั้นด้วยตนเอง

IX. นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสำหรับเว็บไซต์ของเราจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับและใช้เพียงเพื่อการดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และเพื่อจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูล การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมายความว่าคุณจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์และยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกส่งผ่านไปยังบุคคลที่สาม นอกจากมีความจำเป็นทางด้านกฎหมาย หมายความว่า ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายที่เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลของคุณ