สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระค่าสินค้า สามารถชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินผ่านธนาคารดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชีธนาคาร ISOFTROOM